This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Llais y Plentyn - Pupil Voice

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol! : Welcome to the School Council's page!
 
Bwriad y Cyngor Ysgol ydy rhoi cyfle i aelodau etholedig  o'r Adran Iau i  roi llais i'r disgyblion ar faterion sydd yn eu heffeithio o fewn yr ysgol.
Mae 'r aelodau yn cynrychioli eu dosbarthiadau ac yn cefnogi yr ysgol drwy leisio barn neu safbwyntiau ac i gynnig syniadau ar sut allwn wneud newidiadau er lles yr ysgol.

The School Council has been established to give elected members from the Junior Section a voice on behalf of the pupils regarding issues which impact on them within the school.
The members represent their own class and support the school through allowing them to voice opinions or feelings and to offer ideas on how we can make changes which benefit the whole school.


 

Gallery - please click to view

Ein Cyngor Ysgol am y flwyddyn 2014-2015!

Ein Cyngor Ysgol am y flwyddyn 2014-2015! (183KB)

Ein Cyngor Chwaraeon am y flwyddyn 2014-2015!

Ein Cyngor Chwaraeon am y flwyddyn 2014-2015! (218KB)

Ein Cyngor Eco am y flwyddyn 2014-2015!

Ein Cyngor Eco am y flwyddyn 2014-2015! (224KB)

Llongyfarch y Cyngor Ysgol mewn gwasanaeth.

Llongyfarch y Cyngor Ysgol mewn gwasanaeth. (166KB)

Trafod a dewis cymeriad Cymreictod.

Trafod a dewis cymeriad Cymreictod. (226KB)

In This Section...

Eco-Gyngor Yr Ysgol.

Eco-Gyngor Ysgol Sant Curig Croeso i dudalen Eco-Gyngor yr ysgol. Ein nod eleni yw i ennill y Faner Werdd. Darllennwch newyddion diwedda...

Ffrindiau/ Friends

Ffrindiau Mae'r ffrindiau yn cynnwys 30 o blant o flynyddoedd 5 a 6 sydd wedi derbyn swyddi ar ôl ymgeisio a chymerid rhan mewn gyfweliad. Mae...

All website content copyright © Ysgol Sant Curig : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in