This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Newyddion - Latest News

News Stories - Please Click a Headline

MATILDA - 20 June 2018

COFIWCH - Dewch i brynu eich tocynnau ar gyfer sioe Haf anhygoel yr Adran Iau. REMEBER - Come and buy your tickets for our Junior Departments amazing ...

ATGOF/REMINDER - Bl.4 Mr Jones/Mrs Weighell - 19 June 2018

Gwersi nofio yn dechrau 25/06/18 am 3 wythnos. Swimming lessons beginning on 25/06/18 for 3 weeks.

Wythnos Wyddoniaeth / Science Week 18/06/18 - 11 June 2018

Yn dilyn llwyddiant mawr ein wythnos Wyddoniaeth y flwyddyn diwethaf, fe fyddwn eto eleni yn gwisgo i fyny fel “Gwyddonwyr Gwallgo” neu un...

Hysbysiad Preifatrwydd / Privacy Notice - 24 May 2018

Sylwer os gwelwch yn dda /Please note; Er gwybodaeth i chi, mae Hysbysiad Preifatrwydd ein hysgol ar gael o dan ein tabiau; Amdanon Ni ...

Sioe Haf yr Adran Iau / Junior Department's Summer Show - 10 May 2018

Gweler gwybodaeth o dan 'Llythyron' / See information under 'Letters'

All website content copyright © Ysgol Sant Curig : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in