This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Site Map

 1. Hafan/Home
  1. Newyddion - Latest News
 2. Amdanom/About Us
  1. Croeso - Welcome
  2. Cysylltwch â ni - Contact Details
  3. Gwybodaeth allweddol - Key Information
  4. Cwricwlwm - Curriculum
  5. Clybiau Ysgol - School Clubs
  6. Pwy ‘di Pwy - Who's Who
  7. Taith ysgol - School Tour
 3. Rhieni/Parents
  1. Newyddion - Latest News
  2. Calendr - Calendar
  3. Cylchlythyr - Newsletters
  4. Llythyron - Letters
 4. Plant/Children
  1. Dosbarthiadau - Class Pages
   1. MEITHRIN / NURSERY MRS ELERI MORRISON
   2. DERBYN / RECEPTION MISS AMY WITHEY
   3. DERBYN / RECEPTION MRS NICOLA THOMAS
   4. BLWYDDYN 1 / YEAR 1 MISS EMMA WILLIAMS
   5. BLWYDDYN 1 / YEAR 1 MISS HANNAH SAAR
   6. BLWYDDYN 2 / YEAR 2 MRS CATHRYN WALSH
   7. BLWYDDYN 2 / YEAR 2 MISS BETHAN DONALDSON
   8. BLWYDDYN 3 / YEAR 3 MRS HELEDD FRANCIS
   9. BLWYDDYN 3 / YEAR 3 MISS NIA DAVIES
   10. BLWYDDYN 4 / YEAR 4 MR RHODRI JONES / MRS LISA WEIGHELL
   11. BLWYDDYN 4 / YEAR 4 MISS SIONED WATKINS
   12. BLWYDDYN 5 / YEAR 5 MRS SIAN JONES
   13. BLWYDDYN 5 / YEAR 5 MR ALED WILLIAMS
   14. BLWYDDYN 6 / YEAR 6 MRS SAMANTHA SAMPSON
   15. BLWYDDYN 6 / YEAR 6 MISS MARGED JONES
   16. Archived Dosbarthiadau - Class Pages: 2016 - 2017
   17. Archived Dosbarthiadau - Class Pages: 2015 - 2016
   18. Archived Dosbarthiadau - Class Pages: 2014 - 2015
   19. Archived Dosbarthiadau - Class Pages: 2013 - 2014
   20. Archived Dosbarthiadau - Class Pages: 2012 - 2013
   21. Archived Dosbarthiadau - Class Pages: 2011 - 2012
  2. Kids' Zone
   1. History
   2. English
   3. Science
   4. Maths
   5. Games
   6. Fun Links for 3s to 7s
   7. Fun Links for 7s to 11s
   8. Brain Builders
  3. Oriel - Gallery
  4. Papur Newydd - School Newspaper
  5. Llysoedd Ysgol - House Pages
   1. Carfan
   2. Ddawan
   3. Hafren
   4. Cidi
  6. Llais y Plentyn - Pupil Voice
 5. Cymuned/Community
  1. Cysylltiadau Defnyddiol - Useful Links
  2. Llywodraethwyr - Meet the Governors
  3. CRhAFf - PTA
 6. E-ddiogelwch - E-Safety
 7. Helpu eich plentyn - Helping your child

All website content copyright © Ysgol Sant Curig : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in